English
  首頁 > 個人背景 > 個人相片 > 2000~中國大陸演講, 返鄉, 及旅遊
C.F.Wang Creative Studio To main page
 個人相片
1930~ 小時在北京相片
收錄年幼時期隨父母在北京舊居相片
1940~中學時期及同學會
收錄中學(附中)時期在台北相片
1950~成大畢業
收錄成功\大學畢業後在台服預官, 開業(廣力)及留美前之相片
1950~留學美國
收錄留美(克蘭布魯克學院)期間之相片
1960~婚禮及蜜月
收錄婚禮及蜜月相片
1960~底特律
收錄在底特律居住期間相片
1960~芝加哥
收錄在底芝加哥住及任職於山崎實事務所期間相片
1974~返台任教
收錄返台後任教及再開業(王昭藩建築師事務所)初期之相片
1980~1990 期間
收錄1980~1990期間之相片
1990~2000 期間
收錄1980~1990期間之相片
2000~2006 期間
收錄 2000 後至 2006 期間之相片
2000~中國大陸演講, 返鄉, 及旅遊
收錄2000後受邀演講及返鄉旅遊之相片
2002~成大學同學會
收錄成大同學會及在校期間相片
2003~七十四歲生日
收錄七十四歲生日家人聚會
個人相片
Array
2002_ChinaTrip100t.jpg"2002_ChinaTrip101t.jpg"2002_ChinaTrip102t.jpg"2002_ChinaTrip103t.jpg"2002_ChinaTrip104t.jpg"2002_ChinaTrip105t.jpg"2002_ChinaTrip106t.jpg"2002_ChinaTrip107t.jpg"2002_ChinaTrip108t.jpg"
2002_ChinaTrip109t.jpg"2002_ChinaTrip110t.jpg"2002_ChinaTrip111t.jpg"2002_ChinaTrip112t.jpg"2002_ChinaTrip113t.jpg"2002_ChinaTrip114t.jpg"2002_ChinaTrip115t.jpg"2002_ChinaTrip116t.jpg"2002_ChinaTrip117t.jpg"
2002_ChinaTrip118t.jpg"2002_ChinaTrip119t.jpg"2002_ChinaTrip120t.jpg"2002_ChinaTrip121t.jpg"2002_ChinaTrip122t.jpg"2002_ChinaTrip123t.jpg"2002_ChinaTrip124t.jpg"2002_ChinaTrip125t.jpg"2002_ChinaTrip126t.jpg"
2002_ChinaTrip127t.jpg"2002_ChinaTrip128t.jpg"2002_ChinaTrip129t.jpg"2002_ChinaTrip130t.jpg"2002_ChinaTrip131t.jpg"2002_ChinaTrip132t.jpg"2002_ChinaTrip133t.jpg"2002_ChinaTrip134t.jpg"2002_ChinaTrip135t.jpg"
2002_ChinaTrip136t.jpg"2002_ChinaTrip137t.jpg"2002_ChinaTrip138t.jpg"2002_ChinaTrip139t.jpg"2002_ChinaTrip140t.jpg"2002_ChinaTrip141t.jpg"2002_ChinaTrip142t.jpg"2002_ChinaTrip143t.jpg"2002_ChinaTrip144t.jpg"
2002_ChinaTrip145t.jpg"2002_ChinaTrip146t.jpg"2002_ChinaTrip147t.jpg"2002_ChinaTrip148t.jpg"2002_ChinaTrip149t.jpg"2002_ChinaTrip150t.jpg"2002_ChinaTrip151t.jpg"2002_ChinaTrip152t.jpg"2002_ChinaTrip153t.jpg"
2002_ChinaTrip154t.jpg"2002_ChinaTrip155t.jpg"2002_ChinaTrip156t.jpg"2002_ChinaTrip157t.jpg"2002_ChinaTrip158t.jpg"2002_ChinaTrip159t.jpg"2002_ChinaTrip160t.jpg"2002_ChinaTrip161t.jpg"2002_ChinaTrip162t.jpg"
2002_ChinaTrip163t.jpg"2002_ChinaTrip164t.jpg"2002_ChinaTrip165t.jpg"2002_ChinaTrip166t.jpg"2002_ChinaTrip167t.jpg"2002_ChinaTrip168t.jpg"2002_ChinaTrip169t.jpg"2002_ChinaTrip170t.jpg"2002_ChinaTrip171t.jpg"
2002_ChinaTrip172t.jpg"2002_ChinaTrip173t.jpg"2002_ChinaTrip174t.jpg"2002_ChinaTrip175t.jpg"2002_ChinaTrip176t.jpg"2002_ChinaTrip177t.jpg"2002_ChinaTrip178t.jpg"2002_ChinaTrip179t.jpg"2002_ChinaTrip180t.jpg"
2002_ChinaTrip181t.jpg"2002_ChinaTrip182t.jpg"
<<上一張 [1/83] 下一張>>
圖片說明:

檔名: 2002_ChinaTrip100.jpg
2002_ChinaTrip100.jpg

C.F.Wang © All Rights Reserved 2005.Admin.